מכרז מספר תא/ 67/2021- דירה להשכיר
בתל השומר א', רמת גן

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png