מכרז מספר תא/ 72/2021-
דירה להשכיר בשדה דב

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png