מכרז מספר תא/ 24/2021-
דירה להשכיר בבני ברק צפון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png