מכרז מס' מר/ 362/2020- דירה להשכיר
בנופי בן שמן, לוד- מתחם ג

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/ 362/2020  דירה להשכיר במתחם נופי בן שמן- ג'

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 07.06.2021 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.