מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם

 IE   לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן             IE       לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן

        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)