דירה להשכיר
בסביוני שוהם

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר בסביוני שוהם

  •  פרויקט הכולל 271 יחידות דיור להשכרה ארוכת טווח
  •  היזם: אפריקה ישראל מגורים+ אפי נכסים 
  • סטטוס: בהקמה
  • צפי אכלוס: 2022

הדמיות