קול קורא (RFI)
לרכישת פרויקטים למגורים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
הזמנה להגשת מענה לקול קורא ופניה מוקדמת לקבלת מידע (RFI) לצורך רכישת פרויקטים למגורים לשכירות ארוכת טווח

PDF_2   מודעה לעיתונות - לצפייה לחץ כאן
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2    מסמכי הפניה - לצפייה לחץ כאן

PDF_2   נספחי הפניה - לצפייה לחץ כאן

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: rfi-rent@aprent.co.il