בקשה לקבלת מידע -
שיטות בנייה מתקדמות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("החברה") מבקשת לקבל מידע אודות האפשרות לקצר את

משך זמן ההקמה של בנייני מגורים ולהפחית את עלויות הבנייה, באמצעות הטמעה ושימוש בשיטות בנייה מתקדמות

המקובלות בעולם ומאפשרות הקמה מהירה ואיכותית של בנייני מגורים תוך חיסכון בעלויות יחד עם שמירה קפדנית על

עמידה בתקני בנייה מקובלים. כמו כן, מבקשת החברה לקבל מידע אודות מזעור עלויות המימון של הקמת מתחמי מגורים

ובכלל זה מגורים להשכרה ארוכת טווח, באמצעות שימוש במודלים חדשניים למימון פרויקטים כאמור, בין היתר, תוך

התייחסות לאפשרות לפיתוח מודל שיאפשר רכש דירה על פני תקופת השכירות (שכירות רוכשת) באמצעות תשלום שכר

דירה.

PDF_2  מודעה לעיתונות - לצפייה  לחץ כאן

PDF_2  מסמכי הבקשה - לצפייה לחץ כאן

PDF_2 מודעה לעיתונות בשפה הערבית - לצפייה לחץ כאן