מכרז מס' ים/453/2019 דירה
להשכיר בשכונת המשקפיים, בית שמש

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/ 453/2019 דירה להשכיר במתחם המשקפיים, בית שמש

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 29.6.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/ 453/2019 דירה להשכיר במתחם המשקפיים, בית שמש

דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה:

לאור בקשות שהתקבלו, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז ליום 3.5.2020. עמוד השער וסעיף 12.2.2 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/ 453/2019 דירה להשכיר במתחם המשקפיים, בית שמש

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.6.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/ 453/2019 דירה להשכיר במתחם המשקפיים, בית שמש

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 27.04.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.