מכרז מס' צפ/381/2019
דירה להשכיר ביקנעם

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png


לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/ 2019/381  דירה להשכיר במתחם שער הגיא, יקנעם

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 06.07.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.

העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/ 2019/381  דירה להשכיר במתחם שער הגיא, יקנעם

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.06.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.

העמוד הראשון לחוברת המכרז וסעיף 7.1 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' צפ/ 2019/381  דירה להשכיר במתחם שער הגיא, יקנעם

דחיית המועד להגשת שאלות הבהרה:

לאור בקשות שהתקבלו, ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה במכרז ליום 3.5.2020. עמוד השער וסעיף 12.2.2 להזמנה לקבלת הצעות יעודכנו בהתאם.   

ביתר תנאי המכרז ומועדיו לא חל כל שינוי.