מכרז מר/458/2018 - "דירה
להשכיר בנופי בן שמן"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה בנוסח העדכני של המודעה לחץ/י כאן

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 08.06.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 27.04.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

 ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 13.11.2019.

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 10.02.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 29.07.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 07.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך  15.4.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 17.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.