קול קורא
לרכישת פרויקטים למגורים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים בתנאים המפורטים במסמכי ההליך