מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

PDF_2  חוברת המכרז       PDF_2  מפת מדידה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מודעות ופרסומים

PDF_2  מודעת המכרז

* לתשומת לב המציעים, במודעת המכרז שפורסמה בעיתונות, ומופיעה באתר במסגרת מסמכי המכרז, נפלה טעות בפירוט הוצאות הפיתוח. לפיכך, יש להתייחס להוצאות הפיתוח המפורטות בחוברת המכרז.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני:  shoham@aprent.co.il