מכרז מס' ים/214/2021 דירה
להשכיר בפארק קריית לכיש, אשדוד

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png