מכרז מס' ים/210/2021- דירה
להשכיר כרמי גת, קריית גת

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png