מכרז מס' 1/21 למתן
שירותי ניהול נכסי נדל"ן

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

למודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הזמנה להציע הצעות

PDF_2  הסכם התקשרות