מכרז מס' 05/20 למתן
שירותי ליסינג תפעולי

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

מעודכן ליום 24.9.20:

PDF_2   חוברת המכרז בגרסה להגשה

PDF_2   חוברת המכרז בשינויי מהדורה

PDF_2   הסכם ההתקשרות בגרסה להגשה

PDF_2   הסכם ההתקשרות בשינויי מהדורה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2 חוברת המכרז בגרסה להגשה

PDF_2 חוברת המכרז בשינויי מהדורה

PDF_2 הסכם ההתקשרות בגרסה להגשה

PDF_2 הסכם ההתקשרות בשינויי מהדורה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  מסמכי ההליך

PDF_2  הסכם התקשרות