מכרז מס' 03/20 לבחירת
יועצים בתחום האדריכלים ותכנון ערים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  חוברת המכרז בגרסה להגשה 

PDF_2  חוברת המכרז בשינויי מהדורה 

PDF_2  הסכם התקשרות בגרסה להגשה 

PDF_2  הסכם התקשרות בשינויי מהדורה 

MS_Word  טופס 2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הזמנה להציע הצעות 

PDF_2  הסכם התקשרות