מכרז מס' ים/371/2019 דירה
להשכיר במורדות משואה,ירושלים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/371/2019 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

חוברת המכרז תפורסם באתרי האינרנט של דירה להשכיר ורמ"י  החל מתאריך 2.11.2020

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 7.12.2020 בשעה 12:00 בצהריים.

ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/371/2019 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

חוברת המכרז תפורסם באתרי האינרנט של דירה להשכיר ורמ"י  החל מתאריך 1.7.2020.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 7.9.2020 בשעה 12:00 בצהריים.

יתר תנאי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מספר ים/371/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "מורדות המשואה" בירושלים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 13.2.2020.

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 30.03.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.