מכרז מס' בש/352/2019 -
דירה להשכיר באופקים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/352/2019  דירה להשכיר באופקים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 26.07.2021  בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/352/2019  דירה להשכיר באופקים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 19.07.2021  בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/352/2019  דירה להשכיר באופקים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 24.12.20.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 22.03.2021  בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/352/2019  דירה להשכיר באופקים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 21.9.2020.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 21.12.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***


מכרז מס' בש/352/2019  דירה להשכיר באופקים

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 20.07.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.