מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם


IE   לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ/י כאן                       IE    לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ/י כאן
         (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)