מסמכי
המכרז

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי המכרז

 PDF_2  חוברת המכרז

 PDF_2  תכנית בינוי פיתוח וחנייה        

 PDF_2  תכנית עיצוב אדריכלי

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: Ashkelon@aprent.co.il