מכרז מס' צפ/268/2018 -
"דירה להשכיר בכרמיאל"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לתשומת לב המציעים, פורסמה הודעת הבהרה מס' 1 הכוללת עדכון הטבלה שבסעיף 1 להזמנה לקבלת הצעות.

לצפייה בהודעה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IE  לצפייה במסמכי המכרז לחץ/י כאן

IE  לצפייה במסמכי התכנית לחץ/י כאן

IE  לצפייה בהדמיות לחץ/י כאן

IE  לצפייה בהודעות הבהרה לחץ/י כאן