מכרז יועצים
משפטיים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי והכל כפי שיפורט בחוברת המכרז

-------------------------------------------------------------

תוצאות המכרז

PDF_2  לצפייה בתוצאות המכרז לחץ/י כאן

-------------------------------------------------------------

לתשומת לב המציעים, מפורסמים להלן מסמכי מכרז עדכניים מיום 19.2.2018, לרבות הודעת הבהרה מס' 2 הכוללת, בין השאר, הודעה על דחיית מועדים במכרז. 

PDF_2  חוברת המכרז עם סימון שינויים מעודכנת ליום 19.2.2018

PDF_2  חוברת המכרז - גרסה נקייה מעודכנת ליום 19.2.2018

PDF_2  הסכם למתן שירותים מעודכן עם סימון שינויים

PDF_2  הסכם למתן שירותים מעודכן - גרסה נקייה

MS_Word נספח א לחוברת המכרז - חלק ראשון מעודכן ליום 19.2.2018

PDF_2  מודעת המכרז בעברית מעודכנת ליום 19.2.2018

PDF_2  מודעת המכרז בערבית

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 2

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 3

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 4

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 5