קול קורא
לרשויות מקומיות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

ועדת המכרזים מודיעה על דחיית המועד להגשת בקשות במסגרת הקולות הקוראים 01/2016 ו- 02/2016, כדלקמן: המועד האחרון להגשת הבקשות הינו 14.12.2016 בשעה 12:00 (ולא לפני 13.12.2016 בשעה 12:00).
מובהר, כי הבהרה זו נוגעת לשני ההליכים שלהלן.
להלן הודעות הבהרה מלאות בנדון ובנושאים נוספים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  לצפייה בתוצאות ההליך לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PDF_2  לצפייה במודעה לחץ/י כאן

   PDF_2  לצפייה במסמכי הקול הקורא העדכני מיום 21.11.16 לחץ/י כאן

   PDF_2  לצפייה בהודעת הבהרה מס' 1 לחץ/י כאן

   PDF_2 לצפייה בהודעת הבהרה מס' 2 לחץ/י כאן

   PDF_2 לצפייה בהודעת הבהרה מס' 3 לחץ/י כאן

PDF_2  לצפייה בתוצאות ההליך לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PDF_2   לצפייה במודעה לחץ/י כאן

   PDF_2  לצפייה במסמכי הקול הקורא העדכני מיום 21.11.16 לחץ/י כאן

   PDF_2  לצפייה בהודעת הבהרה מס' 1 לחץ/י כאן

   PDF_2 לצפייה בהודעת הבהרה מס' 2 לחץ/י כאן

   PDF_2  לצפייה בהודעת הבהרה מס' 3 לחץ/י כאן