דירקטוריון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

אהוד אדמתי, יו"ר הדירקטוריון

רוני מליניאק,  דירקטור

 מאיר דקל , דירקטור -  מנהל יחידת החברות, משרד הבינוי והשיכון

 מאיר פרי , דירקטור - מנהל אגף בכיר אסטרטגיה תכנון ומדיניות, רשות מקרקעי ישראל

יעל עיני, דירקטורית - מנהלת מיסוי מקרקעין,  רשות המיסים