החלטות
ממשלה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
מטרות החברה נקבעו על ידי ממשלת ישראל בהחלטות מס' 770 ו- 796 (משנת 2013) והן כוללות:

החלטות הממשלה בנושא דיור להשכרה