פעילות
החברה

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
חברת "דירה להשכיר" פועלת במספר מסלולים על מנת להגדיל את היצע יחידות הדיור בישראל:

הובלת תכנון ושיווק שכונות מגורים

חברת "דירה להשכיר" הוסמכה  להוות זרוע הביצוע  של ממשלת ישראל כגורם מתכלל, מתכנן ומבצע בתחום פרויקטים לדיור. במסגרת זו קיבל קבינט הדיור החלטה על-פיה חברת "דירה להשכיר" תוביל את התכנון  והשיווק של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ . כמו כן, הוסמכה החברה להיות אחד משלושת הגופים הבלעדיים שיוכל להגיש תכניות לועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) שמטרותיה הן הגדלה מהירה של היצע הדיור ויצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך  (בכלל זה, דיור להשכרה לטווח ארוך ויחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת).

ייזום וניהול מכרזים לדיור להשכרה לטווח ארוך באמצעות הסקטור הפרטי

חברת "דירה להשכיר" מונתה על ידי ממשלת ישראל לשמש כמנהלת הפרויקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך בהרצליה, רמת השרון וחיפה. במסגרת זו תפקידה של החברה לללוות ולפקח על הפרויקטים. 

האצת בנייה להשכרה ארוכת טווח - "השכר ומהר"

על פי החלטת ועדת השרים לענייני דיור וממשלת ישראל, תפעל החברה ליצירת "מאסה קריטית" של יחידות דיור להשכרה במהלך מהיר בדרך של רכישת דירות מאת יזמים לשם הקמת מתחמי השכרה לטווח ארוך.

ייזום פרוייקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך בקרקעות  לצרכי ציבור ("שטחים חומים")

חברת "דירה להשכיר" פועלת ליישום תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה - 2014 המאפשרות הקמת דיור בהישג יד להשכרה במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור. 

מעונות סטודנטים

חברת "דירה להשכיר" מונתה לקדם הקמת מעונות סטודנטים במטרה להגדיל את היצע הדיור לסטודנטים ברחבי הארץ.