דלג לתוכן העמוד מעבר לתפריט הראשי

פעולות החברה

קידום תכנון סטטוטורי

קידום תכנון סטטוטורי

החברה מבצעת תכנון סטטוטורי וקידום תב"עות (תכנית בניין עיר) למגורים באזורים שונים בארץ כולל הגשת תכניות לוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) .

אנו מבצעים את התכנון משלביו הראשונים ועד למתן תוקף

לפרויקטי התכנון הסטטוטורי של החברה לחצו כאן

קרקעות חומות

קרקעות חומות

חברת "דירה להשכיר" פועלת ליישום תקנות התכנון והבנייה (אישור מטרה ציבורית), התשע"ה - 2014 המאפשרות הקמת דיור בהישג יד להשכרה במקרקעין המיועדים לצרכי ציבור.

החברה מפתחת מודלים וכלים יישומיים להקמת מתחמים לשכירות ארוכת טווח בשטחים אלו. 

שיווק קרקעות

שיווק קרקעות

חברת "דירה להשכיר" פועלת להגדלת היצע ומגוון פתרונות דיור איכותיים להשכרה ארוכת טווח באמצעות שיווק קרקעות מדינה לבניית מתחמי שכירות ארוכת טווח.

כמו כן, החברה מפקחת ומלווה את הפרויקטים במסגרת תפקידה כמנהלת הפרויקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך ברחבי הארץ.

מעונות סטודנטים

מעונות סטודנטים

חברת "דירה להשכיר" מקדמת הקמת מעונות סטודנטים במטרה לתת מענה לצרכי הסטודנטים ולהגדיל את היצע הדיור עבורם ברחבי הארץ במחירים נגישים.

החברה מפרסמת קול קורא בשיתוף משרד האוצר ו-ות"ת למתן סיוע להקמת מעונות סטודנטים ברחבי הארץ, מפקחת ומלווה את המוסדות האקדמיים והרשויות המקומיות הזוכות בקול הקורא במהלך תקופת ההקמה וכן גם בתקופת הפעלת המעונות למשך 25 שנים.

כיום מוקמים ומאוכלסים מעונות סטודנטים ותלמידי מחקר בתל אביב, חיפה, קצרין, באר שבע, רמת גן, ראשון לציון, נתניה ועוד.

"השכר ומהר"

"השכר ומהר"

החברה פועלת להאצת השיווק להשכרה ארוכת טווח באמצעות תכנית "השכר ומהר" על מנת ליצור מאסה קריטית של יחידות דיור בטווח זמן קצר.

במסגרת התוכנית, אנו רוכשים את הדירות מהקבלנים ומשווקים אותן ישירות לציבור במתווה של השכרה ארוכת טווח לפי מודל "דירה להשכיר".

תכנון בקרקע פרטית

תכנון בקרקע פרטית

מתוך מטרה להגדיל את היצע יחידות הדיור בישראל, החברה מקדמת תוכניות בקרקעות פרטיות.

בנוסף, החברה מקדמת תכנון למגורים בקרקעות פרטיות ביישובי מיעוטים, באמצעות תקצוב ייעודי וליווי הרשויות המקומיות.

חדשנות ומחקר

חדשנות ומחקר

 החברה פועלת לקידום חדשנות, פתרונות עסקיים ומודלים כלכליים ברי קיימא, בתחום ההשכרה והדיור בכלל, וכן מקדמת שיתופי פעולה לביצוע מחקרים בתחום הדיור להשכרה, על מנת ליצור ולהנגיש ידע נרחב ומקיף בתחומים אלו.

קרנות ריט

קרנות ריט

חברת דירה להשכיר מאשרת לקרנות להשקעה במקרקעין (קרנות ריט) את עמידתן בתנאי שכירות ארוכת הטווח בהתאם לפקודת מס הכנסה

לפרטים נוספים בנוגע להנפקת אישור - לחצו כאן

הובלת שוק הדיור להשכרה

הובלת שוק הדיור להשכרה

בנוסף לפעולותיה של החברה ביצירה וביסוס של שוק שכירות ארוכת טווח, מקדמת החברה שלל יוזמות על מנת להסדיר את שוק השכירות הפרטית.

כחלק מיוזמות אלו, ניסחה החברה חוזה שכירות גנרית הוגן - אותו ניתן לראות באתר החברה, אשר תואם להוראות חוק השכירות והשאלה