דלג לתוכן העמוד מעבר לתפריט הראשי

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים למתן שירותי ייעוץ ותכנון

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים למתן שירותי ייעוץ ותכנון

  • תאריך סגירה: 06/01/2022
  • שעת סגירה: 12:00
  • סטטוס: פתוח

הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר יועצים למתן שירותי ייעוץ ותכנון
לפי תקנות 16 ו- 5א לתקנות חובת המכרזים


דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "החברה") מתקשרת, מעת לעת, עם יועצים
הרשומים במאגר היועצים שהוקם על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג- 1993 (להלן:
"מאגר היועצים" או "המאגר" ו-"תקנות חובת המכרזים", בהתאמה).
מאגר היועצים משמש את החברה לצורך התקשרויות, מעת לעת, לפי תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים.
בנוסף, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במאגר היועצים, לצורך עריכת מכרז סגור או פניה תחרותית לקבלת
הצעות, לפי תקנה 16 א לתקנות חובת המכרזים.
ועדת המכרזים של החברה מתכבדת בזאת להזמין יועצים העומדים בתנאי הסף הקבועים בהזמנה זו, להגיש
בקשה להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות הייעוץ והתכנון השונים, הכל כמפורט בהזמנה זו
(להלן: "המבקשים" ו-"הבקשה", בהתאמה).

 

למודעה לחצו כאן