דלג לתוכן העמוד מעבר לתפריט הראשי

חופש המידע

עפ"י חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1998, ניתן לקבל מידע בתחום אחריותה של חברת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.

 קבלת המידע מותנית בתשלום אגרה עפ"י תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט – 1999. להלן סכומי האגרות:

אגרת בקשה - 20 ₪

אגרת טיפול  - 31 ₪

אגרת הפקה  - 2.55 ₪ לתקליטור מחשב.

על מגיש הבקשה לשאת התחייבות לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על  153 ₪.

 תהליך הבקשה: מגיש הבקשה המעוניין בקבלת מידע, יפנה את בקשתו אל:

 גב' עדי שבח - הממונה על יישום חוק חופש המידע, חברת דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ.

דוא"ל: foi@aprent.co.il
כתובת: אפעל 25, ת.ד 3208 , קריית אריה, פתח תקווה, מיקוד 4951125
טל: 03-7900500
פקס: 03-7900529
**יש לוודא טלפונית קבלת הבקשה. אמצעי תשלום: תשלום האגרה יתבצע באמצעות העברה בנקאית על פי הפרטים הבאים: בנק לאומי (10) סניף עסקים תל אביב (800) מס' חשבון 52932000, שם החשבון: חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ. ** לאחר ביצוע ההעברה יש לשלוח אישור בדבר ההעברה לגב' עדי שבח, על פי הפרטים לעיל.

דין וחשבון לשנת 2019

דו"ח שנתי 2018

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2021

דין וחשבון לשנת 2020

דין וחשבון לשנת 2021