מאגר
יועצים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
דירה להשכיר מזמינה בזאת יועצים העומדים בתנאי הסף הקבועים בהזמנה זו, להציע מועמדותם להיכלל במאגר החברה למתן שירותים במקצועות הייעוץ והתכנון השונים כמפורט בהזמנה זו