מכרז מס' ים/317/2019 -
"דירה להשכיר באגמים מזרח", באשקלון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png