מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם

 
 IE  לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ כאן                   IE לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ כאן

        (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)