דרושים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

 

לחברת "דירה להשכיר" דרוש/ה מנכ"ל/ית

דירקטוריון החברה מודיע בזאת על הקמת ועדה לאיתור מועמדים למשרת מנכ"ל/ית החברה.

PDF_2  לצפייה בפרטי המשרה לחץ/י כאן

MS_Word  לצפייה והורדת "טופס השאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית" לחץ/ כאן

הנחיות להגשת מועמדות:

פניות מועמדים/ות בצירוף, קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, שמות ממליצים ומענה מפורש ל"טופס השאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית", ייחתמו על ידי המועמד/ת ויוגשו על ידו/ה, לתיבת דואר אלקטרוני aprent.mankal@emda.com  ולא יאוחר מיום 12.3.19 בשעה 12:00.

הגשת מועמדות שלא בהתאם להוראות הנ"ל יכול ולא תיענה כלל.

את "טופס השאלון למילוי על ידי מועמד/ת לתפקיד מנכ"ל/ית", יש למלא בשפה העברית, בדפוס באמצעות הקלדה על גבי קובץ WORD בלבד (לא בכתב יד). שאלון שיוגש באופן אחר – לא ייבחן.

מובהר, כי רק פניות שיוגשו בהתאם להנחיות המפורטות לעיל ובטופס השאלון למועמד, יבחנו ויטופלו ורק פניות התואמות את דרישות המשרה יענו. הגשת מועמדות באמצעות קו"ח בלבד - לא תבחן.

בהצלחה!