דרושים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לחברת 'דירה להשכיר' דרוש/ה ראש/ת אגף שכירות ארוכת טווח

PDF_2  לצפייה בפרטי המשרה לחץ/י כאן

MS_Word  לצפייה והורדת טופס שאלון מועמד לחץ/ כאן

הנחיות להגשת מועמדות:

פונים/ות העומדים/ות בדרישות תנאי הסף והמעוניינים/ות להגיש מועמדותם/ן לתפקיד, מוזמנים/ות להגיש מועמדות באמצעות "טופס שאלון למועמד", אליו יש לצרף את כל התעודות, האישורים וההמלצות המבוקשים בו.

את טופס השאלון למועמד, יש למלא בשפה העברית, בדפוס באמצעות הקלדה על גבי קובץ WORD בלבד
(לא בכתב יד). שאלון שיוגש באופן אחר – לא ייבחן.

את המועמדות יש להגיש עד ליום 31.12.18 בשעה 12:00, לכתובת הדוא"ל: aprent@emda.com

בנושא יש לכתוב: "עבור משרת ראש/ת אגף שכירות ארוכת טווח – חברת דירה להשכיר".

על המועמד/ת האחריות לוודא הגעת הדוא"ל, באמצעות קבלת מענה בדוא"ל חוזר או לחילופין בטלפון:  09-9722222
(שלוחה 0) בימים א'-ה' בין השעות 9:00-15:00.

*מובהר, כי רק פניות שיוגשו בהתאם להנחיות המפורטות לעיל ובטופס השאלון למועמד, יבחנו ויטופלו ורק 

פניות התואמות את דרישות המשרה יענו. הגשת מועמדות באמצעות קו"ח בלבד - לא תבחן.