מאגר שירותי
בקרה הנדסית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
דירה להשכיר מזמינה בזאת חברות המספקות שירותי ליווי ובקרה הנדסית העומדות בתנאי הסף הקבועים בהזמנה זו, להציע מועמדותן להיכלל במאגר למתן שירותים כמפורט בהזמנה זו

PDF_2  הודעה לעיתונות

PDF_2  הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר היועצים בתחום בקרה הנדסית

PDF_2  טופס בקשה להצטרף למאגר היועצים

לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני: eyal@aprent.co.il