מודל
השכירות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מודל השיווק  של דירה להשכיר לשכירות ארוכת טווח נבנה במטרה לקדם את פיתוח שוק ההשכרה המוסדי בישראל ולהסדיר מערכת יחסים מאוזנת בין השוכר למשכיר.

עיקרי מתווה השיווק

 • הקרקעות משווקות ליזמים וקבלנים לצורך הקמה ותפעול של פרויקט להשכרה ארוכת טווח
 • הפרויקט נבנה ומתוחזק בהתאם למפרטי גמר ותחזוקה המוגדרים במכרז
 •  תקופת השכרה כוללת של הפרויקט ל- 20 שנה
 • 25% מהדירות בפרויקט מושכרות לבעלי אישור זכאות במחיר מופחת ב - 20% משכר הדירה בשוק החופשי
 • 75% מהדירות בפרויקט מושכרות לכלל האוכלוסיה בשוק החופשי
 • בתום 20 שנות השכרה ניתן למכור את הדירות בשוק החופשי
 • דירה להשכיר משמשת כמנהלת פיקוח ובקרה על הפרויקט החל משלב התכנון וההקמה ועד לתום תקופת ההשכרה


עיקרי מתווה ההשכרה

 •  תנאי השכירות מוגדרים בהסכם השכירות של דירה להשכיר
 • תקופת השכירות המקסימלית לדייר במסגרת חוזה השכירות הינה 10 שנים, המורכבת מתקופת שכירות ותקופות אופציה
 • לשוכר קיימת אפשרות לסיים את השכירות בתום כל שנה
 • עדכון דמי השכירות במהלך תקופת השכירות / אופציה - בהתאם לעליית המדד בלבד
 • עדכון דמי השכירות בין תקופות השכירות / אופציה - עד 1% לשנה בלבד
 • השוכר נהנה מתחזוקה ורמת שירות גבוהה של חברת ניהול

שלבי התהליך

 •  שיווק הקרקע לזימים לצורך הקמת הפרויקט - על ידי דירה להשכיר
 • הקמת הפרויקט, ניהול ההרשמה לזכאים, עריכת הגרלות והשכרת הדירות - על ידי היזם הזוכה במכרז
 • הנפקת אישור זכאות - חברות הסיוע מטעם משרד הבינוי והשיכון (מלגם, מ.ג.ע.ר, עמידר