מכרז מס' חי/346/2019 -
דירה להשכיר ברכסים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png