מכרז מס' בש/352/2019 -
דירה להשכיר באופקים

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png