מכרז מס' בש/337/2019 -
דירה להשכיר בשדרות

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png