מכרז מספר ים/192/2019 "דירה
להשכיר בכרמי גת"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png