קול קורא לרכישת
פרויקטים למגורים 2019

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png
קול קורא והזמנה פומבית לניהול משא ומתן לצורך רכישת פרויקטים למגורים בתנאים המפורטים במסמכי ההליך

לצפייה במודעה המלאה לחץ/י על התמונה

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 3

PDF_2  מסמכי ההליך - נוסח עדכני מיום 7.7.19 - נקי

PDF_2   מסמכי ההליך - נוסח עדכני מיום 7.7.19 - סימון שינויים

MS_Word  טפסי ההליך - נוסח עדכני מיום 7.7.19 - נקי

MS_Word  טפסי ההליך - נוסח עדכני מיום 7.7.19 - סימון שינויים

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF_2  הודעת הבהרה מס' 1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב, באופן המפורט במסמכי ההליך, באמצעות דואר אלקטרוני: hasker@aprent.co.il