כנס מציעים
- 19.2.2019

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במצגת שהוצגה בכנס המציעים לחץ/י כאן

כל האמור במצגת זו אינו בא להוות תחליף לנתונים המצויים בחוברת המכרז.
בכל מקרה של סתירה, תגברנה הוראות חוברת המכרז.