מכרז מס' מר/1/2019 -
"דירה להשכיר בגן יבנה"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/1/2019 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בגן יבנה 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

חוברת המכרז פורסמה באתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י בתאריך 25.2.2019 וניתנת להורדה. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 6.5.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.