מסמכי
התכנית

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

מסמכי התכנית                                                מיקום המתחם


IE     לצפייה במסמכי התכנית באתר מנהל התכנון לחץ/י כאן                    IE    לצפייה במיקום התכנית במפה לחץ/י כאן
         (מומלץ לצפייה בדפדפן chrome)