מכרז מס' מר/514/2018 -
"דירה להשכיר בשוהם"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/514/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת הדרים בשהם 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 26.2.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.