מכרז מס' מר/514/2018 -
"דירה להשכיר בשוהם"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png