מכרז מס' בש/487/2018 -
"דירה להשכיר בשכונת רמות" ב"ש

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/487/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת רמות בבאר שבע

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 06.04.20 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/487/2018 -  פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת רמות בבאר שבע

 ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 27.01.2020 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/487/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת פסגת רמות בבאר שבע

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 1.8.2019.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 28.10.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' בש/487/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת פסגת רמות בבאר שבע 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.4.19. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 10.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.