מכרז מס' בש/487/2018 -
"דירה להשכיר בשכונת רמות" ב"ש

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png