מכרז מס' תא/486/2018 -
"דירה להשכיר בשלום" ת"א

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png