מכרז מס' ים/412/2018 -
"דירה להשכיר באגמים מזרח", באשקלון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/412/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך באגמים מזרח באשקלון

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.2.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.