מכרז מס' ים/412/2018 -
"דירה להשכיר באגמים מזרח", באשקלון

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

פורסמה הודעת הבהרה מס' , הכוללת, ביו היתר, הודעה על דחיית מועדים. לצפייה בהודעה לחץ/י כאן.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ושינויים לעומת מודעת המכרז ***

מכרז מס' מכרז מס' ים/412/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם

"דירה להשכיר שכונת אגמים מזרח" באשקלון

 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על השינויים כמפורט להלן: 

א.      ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 14.5.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 29.7.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

ב.                תשומת לב המציעים לכך שחל שינוי בסכומי הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות, שישולמו על ידי הזוכה במכרז. הסכומים המעודכנים הם כמפורט בחוברת המכרז, ולא כפי שפורט במודעת המכרז.


לצפייה והורדה של חוברת המכרז לחץ/י כאן

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/412/2018- פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בשכונת אגמים מזרח באשקלון 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 1.4.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 3.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' ים/412/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך באגמים מזרח באשקלון

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 10.2.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 15.4.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.