מכרז מר/458/2018 - "דירה
להשכיר בנופי בן שמן"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png