מכרז מר/458/2018 - "דירה
להשכיר בנופי בן שמן"

551bf7bb3f9283057b14cddd_list_shape_3.png

לצפייה במודעה לחץ/י כאן

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן להוריד את חוברת המכרז מאתרי האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך 29.07.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 07.11.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

*** הודעה על דחיית מועדים ***

מכרז מס' מר/458/2018 - פרויקט דיור להשכרה לטווח ארוך בנופי בן שמן - לוד 

ועדת המכרזים מודיעה בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן: 

ניתן יהיה להוריד את חוברת המכרז מאתר האינטרנט של דירה להשכיר ושל רמ"י החל מתאריך  15.4.2019. 

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 17.6.2019 בשעה 12:00 בצהריים, ולא כפי שפורסם במודעת המכרז.